Ατμογεννήτριες

Ατμογεννήτριες που εξυπηρετούν διαφορετικές απαιτήσεις αποστείρωσης και καθαρισμού σε ένα οινοποιείο.

  • Ασυνεχούς λειτουργίας – έξοδος ατμού σε χαμηλή πίεση
  • Συνεχούς λειτουργίας και άμεσης παραγωγής με υψηλή πίεση, ρυθμιζόμενη

Κατάλληλες για αποστείρωση συσκευών φιλτραρίσματος, γεμιστικών μηχανημάτων, για χρήση σε αυτόματες μονάδες καθαρισμού CIP