Γεμιστικά

Αυτόματα γεμιστικά ανεξάρτητα ή σαν μέρος μίας γραμμής εμφιάλωσης σε συνδυασμό με πλυντήριο και ταπωτικό σε κοινή βάση.

Ελάχιστη παραγωγικότητα: 600 φιάλες/ ώρα

 • Γεμιστικά βαρύτητας
 • Γεμιστικά χαμηλού κενού
 • Γεμιστικά υψηλού κενού για παχύρρευστα προϊόντα
 • Γεμιστικά συνεχούς χαμηλής πιέσεως
 • Ισοβαρικά γεμιστικά

Πέραν της βασικής έκδοσης των μηχανημάτων τα γεμιστικά εξοπλίζονται κατά παραγγελία και ανάλογα με τη χρήση και τις ειδικές απαιτήσεις του προϊόντος με σειρά αυτοματισμών και βελτιωτικών τεχνικών στοιχείων

 • Χρήση αδρανούς αερίου στον κώδωνα του γεμιστικού
 • Δυνατότητα προεκκένωσης του αέρα στη φιάλη και αντικατάστασή του με αδρανές αέριο πριν την πλήρωση της φιάλης
 • Αυτόματο σύστημα ρύθμισης στάθμης
 • Αυτόματο σύστημα για ταυτόχρονα άνοιγμα / κλείσιμο όλων των κρουνών
 • Ρύθμιση ύψους με ηλεκτροκινητήρα
 • Αυτοματοποίηση κύκλου πλυσίματος/ αποστείρωσης με εξατομικευμένα προγράμματα ανά χρήση
 • Ειδικό σήμα εξόδου προς την αντλία τροφοδοσίας για αυτοματη ρύθμιση της απόδοσης της αντλίας

Εκτός από τα αυτόματα μηχανήματα γραμμών παραγωγής διατίθενται και ημιαυτόματα γεμιστικά των παραπάνω τύπων