Ισολογισμός

Για να δείτε τον ισολογισμό της εταιρίας, παρακαλώ πατήστε στα παρακάτω link:

S22C-114052117330
S22C-115062407490