Κλειστικά χαρτοκιβωτίων

Αυτόματα κλειστικά χαρτοκιβωτίων αμερικανικού τύπου ιταλικού εργοστασίου MAS PACK.

Τα μηχανήματα κλείνουν στο τέλος της γραμμής συσκευασίας τα πάνω πτερύγια των χαρτοκιβωτίων είτε με ψεκασμό θερμοκόλλας είτε με αυτοκόλλητη ταινία.