Αντλίες

Αντλίες για ευρύτατο φάσμα εφαρμογών

  • φυγοκεντρικές αντλίες Mencarelli
  • αντλίες εύκαμπτης φτερωτής Mencarelli
  • Κοχλιωτές αντλίες (mohno)
  • Κοχλιωτές αντλίες με σκάφη και κοχλία εισαγωγής για μεταφορά στερεών και σταφυλοπολτού
  • Περισταλτικές αντλίες για μεταφορά υγρών ή με σκάφη για σταφυλοπολτό
  • Αντλίες ελλειπτικού ρότορα