Απορραγιστήρια

Απορραγιστήρια για παραγωγικότητα από 3.000 κιλά σταφυλιών/ ώρα

Παραδίδονται ανάλογα με την εφαρμογή και με εξατομικευμένα τεχνικά στοιχεία:

  • Απλή χοάνη τροφοδοσίας
  • Χοάνη τροφοδοσίας με κοχλία – κοχλία με αυτονομία κίνησης και ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής
  • Κύλινδρο από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Κύλινδρο από πλαστικό υλικό (PEHD)
  • Μεγαλύτερο αριθμό επιλογών όσον αφορά στη διάμετρο των οπών του κυλίνδρου
  • Σπαστήρα είτε επί του απορραγιστηρίου ή με ξεχωριστό σπαστήρα με αυτονομία κίνησης για να τοποθετηθεί στο κατάλληλο σημείο
  • Κανονική εργοστασιακή βάση ή ειδική βάση για τοποθέτηση σε πιο εξειδικευμένο σύνολο χρήσης