Επίπλευση

Συστήματα επίπλευσης του ιταλικού εργοστασίου VELO ασυνεχούς και συνεχούς λειτουργίας.

Απόδοση: από 10 τόννους γλεύκους/ ώρα

Χρήση: Καθαρισμός γλεύκους πριν τη ζύμωση με σημαντική εξοικονόμιση ενέργειας και αποθηκευτικού χώρου

Ανάλογα με τη διαμόρφωση της μονάδας επίπλευσης ο καθαρισμός του γλεύκους μπορεί να γίνει είτε σε μία δεξαμενή με ανακυκλοφορία, ή από μία δεξαμενή – χρήση της μονάδας – μεταφορά σε δεύτερη δεξαμενή